ULTRATAG PRIVACY POLICY

The worlds best lasertag

PRIVACY POLICY

TimTronix B.V., gevestigd op Netwerk 61, 1446 WS te Purmerend en geregistreerd bij de Kamer

van Koophandel onder het nummer 72319658.

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor
het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de AVG (GDPR).

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van TimTronix B.V. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden
is 28/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle
voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke
wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke
rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Over ons

De website ultratag.eu wordt beheerd door TimTronix B.V.. TimTronix B.V. is de
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de

Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens zijn:
TimTronix B.V.
Postbus 93
1540 AB Koog aan de Zaan
KVK: 72319658

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u zich online aanmeldt voor onze nieuwsbrief of ons contactformulier invult, een offerte
aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan u gevraagd worden om
gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
 Voor- en achternaam
 E-mailadres
 Bedrijfsnaam
 IP-adres
 Telefoonnummer

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel
onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres,
webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Waarom slaan wij uw gegevens op?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
 Om u van een reactie te kunnen voorzien nadat u een (contact)formulier hebt ingevuld
 Voor het analyseren van statistieken en trends in het bezoekgedrag
Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. Wij hebben voor onze webhosting
gekozen voor Hostnet B.V. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan
ons beschikbaar stelt worden met deze partij gedeeld. Hostnet B.V. heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken
voor een ander doel. Hostnet B.V. is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben
gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk
wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Meer informatie over het privacy beleid van Hostnet B.V. vind je hier.

In voorkomende gevallen kan TimTronix B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen

ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder
versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een

beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van eventuele
advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser
op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie
is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw
bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer.

Advertentiecookies:

Met uw toestemming gebruiken wij cookies om advertenties beschikbaar te stellen. Deze cookies

zorgen ervoor dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier. Meer informatie over de

cookies van Facebook vindt u hier.
Google Analytics:

Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat wij het gebruik
van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden
er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet
persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social Media:

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te
delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy
verklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy
omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy

verklaringen met u te delen:
 Facebook
 Instagram
 Linkedin
 Pinterest
 Twitter
 Google Plus
 YouTube
Uitschakelen en verwijderen:

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe uw cookies uit kunt

schakelen.
Links:

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u
naar een website buiten Ultratag.eu. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van
cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende

website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn

ontvangen.

Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen uw persoonsgegevens binnen 3 maanden

uit het systeem worden verwijderd.

Uw gegevens zullen wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons heeft

gestuurd middels ons contactformulier.

Uw gegevens worden op uw verzoek tot verwijdering binnen 30 dagen verwijderd.
De gegevens in ons CRM-systeem en boekhoudsysteem bewaren wij tenminste 7 jaar, onder

andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt voor ons tenzij er andere wettelijke verplichtingen bestaan om de

gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken,
waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet
geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw

toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te
rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een
schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn,
dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, het recht op het beperken
van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u
recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u

een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook
verstaan een e-mail. Je kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@timtronix.nl

Wijzigingen

TimTronix B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Privacy Policy NL-05-18 TimTronix B.V. UltraTag.Eu – all rights reserved 2018

Start typing and press Enter to search